Politica de protecție a datelor a CIA Cristian Tănasă

CIA Cristian Tănasă, înființat conform Deciziei Consiliului Baroului București nr. 1852/15.10.2019, cu sediul în șos. Mihai Bravu nr. 204, bl. 105, sc. A, et. 4, ap. 15, sector 3, București, având codul fiscal nr. 36816698, va prelucra datele personale ale utilizatorilor acestui Site în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor, conform legislației în vigoare.

Politica se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), care a intrat în vigoare de la data de 25 mai 2018, precum și pe legislația națională aplicabilă.

GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind:

„orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

CIA Cristian Tănasă se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

Utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor noastre este supusă Politicii de protecție a datelor și Politicii referitoare la modulele cookie. Scopul acestei Politici este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

În egală măsură, utilizarea site-ului www.ct-legal.ro (denumit în continuare „Site") presupune a lua cunoștință de și acceptarea Politicii de protecție a datelor. Accesând și utilizând acest Site, acceptați termenii și condițiile de utilizare.

Dacă nu sunteți de acord cu această Politică de protecție a datelor, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre. 

Orice informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi solicitate la adresa cristiantanasa.legal@gmail.com.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal

Cu titlu general, CIA Cristian Tănasă poate prelucra date cu caracter personal în contextul stabilirii contactului inițial cu un posibil client. Informații pe care ni le furnizați ca urmare a transmiterii unei solicitări prin intermediul formularului de contact disponibil pe Site:

 • Nume

 • Prenume

 • Adresă de email

 • Telefon

 • Oraș

 • Detaliile solicitării

 

2. Modalități de colectare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Utilizarea acestui Site nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal, dorim să vă explicăm modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați. La completarea formularului de contact datele sunt transmise printr-un email către noi.

 

3. Scopurile în care vă prelucrăm datele cu caracter personal

Putem colecta și prelucra date cu caracter personal în următoarele scopuri:

a) Stabilirea contactului inițial cu posibili clienți

b) Prestarea serviciilor avocațiale solicitate de clienți

c) Menținerea unei corespondențe cu clienții pe întreaga durată de prestare a serviciilor avocațiale

 

4. Temeiuri legale ale prelucrării

În ceea ce privește temeiurile legale ale prelucrărilor de date pe care se întemeiază prelucrările efectuate de CIA Cristian Tănasă, în contextul acestui Site temeiul este dat de executarea contractului de asistență juridică încheiat cu clientul.

 

5. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă, nu transferăm datele dumneavoastră personale către terțe părți. Cu toate acestea, în măsura în care este necesar și este în interesul dvs., datele personale ar putea fi comunicate către instanțe de judecată, instanțe arbitrale sau alte autorități publice, în scopul prestării serviciilor avocațiale solicitate de către client.

 

6. Stocarea și asigurarea securității datelor cu caracter personal

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți atât prin intermediul prezentului Site, cât și prin intermediul altor canale de comunicare reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În ceea ce privește datele furnizate în contextul solicitării de informații prin formularul de contact, acestea vor fi stocate pe durata necesară soluționării cererii dumneavoastră.

În cazul contractelor aflate în executare, stocarea și prelucrarea datelor se va desfășura pe perioada executării contractului.

 

7. Drepturile dumneavoastră

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 2016/679, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maximum 30 de zile;

 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;

 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;

 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20,  pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;

 • dreptul de a vă opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

În vederea exercitării acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă, pe adresa de e-mail cristiantanasa.legal@gmail.com cu subiectul „Solicitare informații personale˝.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care v-am soluționat cererea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

8. Actualizarea politicii noastre de protecție a datelor

Cea mai recentă actualizare a acestei Politici de protecție a datelor a fost realizată în luna octombrie 2019. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică  pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Politicii de protecție a datelor și/sau o vom pune la dispoziție în alt mod.

 

9. Contact

Pentru informații suplimentare cu privire la conținutul Politicii de protecție a datelor, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail cristiantanasa.legal@gmail.com.

(+40) 741 128 821

str. Viitorului nr. 92, parter, sector 2, București

Official partner of

Linkedin-Download-PNG_edited.png
Facebook_logo_(square).png
Logo EBC cu slogan integrat.png