Executare silită

Executarea silită este ultima fază (sau, uneori, singura fază) a procesului civil, care intervine atunci când debitorul nu duce la îndeplinire de bunăvoie obligația cuprinsă în titlul executoriu, iar creditorul urmărește executarea sa prin concursul forței publice.

În ultima perioadă am dobândit o bogată experiență în acest domeniu, intrând în procedura de executare silită fie de partea creditorilor, care urmăreau obținerea prestației datorate și respingerea împotrivirii debitorilor ce formulau contestații la executare, fie de partea debitorilor, care urmăreau să se apere de executări silite pornite în mod nelegal.

Practică recentă:

•          Oferirea de asistență juridică și reprezentare în instanță pentru persoane fizice sau juridice în procedurile de executare silită, prin formularea de contestații la executare sau, după caz, de apărări față de contestațiile la executare;

•          Oferirea de asistență juridică și reprezentare în instanță pentru persoane fizice sau juridice în legătură cu cereri privind suspendarea executării silite ori a caracterului executoriu al unei hotărâri nedefinitive;

 

•          Oferirea de asistență juridică și reprezentare în cereri având ca obiect aplicarea de penalități pe zi de întârziere pentru neexecutarea obligațiilor de a face cuprinse în titlul executoriu.

(+40) 741 128 821

str. Viitorului nr. 92, parter, sector 2, București

Official partner of

Linkedin-Download-PNG_edited.png
Facebook_logo_(square).png
Logo EBC cu slogan integrat.png