Despre mine

Mă numesc Cristian Tănasă și am dus avocatura la rang de pasiune. Am absolvit ciclul de licență (2016) și masterul în drept privat aprofundat (2017) în cadrul Facultății de Drept a Universității din București și am devenit membru al Baroului București în anul 2016, timp în care m-am remarcat prin obținerea unor burse de studiu și participarea la numeroase concursuri de procese simulate (e.g. Concursul de procese simulate de Drept civil „Francisc Deak”, unde am obținut distincția „Cel mai bun orator”).

Primii ani de profesie mi-au fost călăuziți în cadrul firmei de avocatură a unui distins profesor universitar, care m-a recrutat încă de pe băncile facultății, formându-mi un deosebit set de valori care mă definesc ca avocat, adânc înrădăcinate în crezul meu profesional, de la care nu mă abat nicicând, chiar cu prețul unor mari sacrificii:

 • sunt disciplinat și riguros, pentru că dreptul este o știință care nu acceptă jumătăți de măsură, iar avocatura este o profesie care nu iartă o agendă slab organizată;

 • sunt integru și serios, întrucât duc la bun sfârșit angajamentele asumate, fără a mă abate vreo clipă de la reperele de moralitate, decență și bun-simț ce ar trebui să caracterizeze orice profesionist și societatea în general;

 • sunt pasionat de știința dreptului și de ideea de a o împărtăși noilor generații, fie printr-un eventual parcurs academic, fie prin lucrările de specialitate pe care le public frecvent, întrucât, așa cum spunea George Enescu, opera nu îți aparține până când nu o dăruiești altora, iar educația este cheia prosperității oricărei națiuni și schimbarea nu poate porni decât cu propriul exemplu.

Activitatea mea profesională de până acum a reprezentat începutul unui amplu proces de desăvârșire a calităților mele de avocat pledant, gestionând un număr de peste 200 de litigii în domenii precum Drept bancar, Protecția consumatorilor, Proceduri de executare silită, Drept civil (Teoria generală a obligațiilor, Contracte, Succesiuni, Familie), Drept administrativ, Drept fiscal, Drept societar, Proprietate Intelectuală (o prezentare detaliată a ariilor de practică poate fi găsită AICI).

Un rol deosebit într-o relație profesională sănătoasă îl are contactul direct cu clientul, întrucât nu este suficient doar să oferi soluția legală potrivită, ci este absolut necesar să înțelegi problemele și necesitățile clientului, astfel încât strategia să fie orientată spre viitor, iar nu limitată la prezent.

Astfel, fiind aproape de mediul academic, de știința pură a dreptului, reușesc ca în pledoaria și în lucrările mele să îmbin elementele de teorie desprinse din cercetare și din învățăturile profesorilor mei cu elementele particulare ale fiecărei spețe, astfel încât îi ofer judecătorului o imagine complet conturată a situației litigioase.

Prin urmare, fiind vorba despre pasiune, reușesc să transpun în activitatea zilnică toate valorile descrise anterior, fapt ce poate fi remarcat atât prin numeroasele recomandări primite din partea clienților, avocaților și chiar adversarilor mei, cât și în urma unui contact nemijlocit cu mine, ajungând de fiecare dată la concluzia că sunt avocatul de care ai nevoie!

Studii
 • 2017 – Diplomă de master în Drept privat (LL.M.), Facultatea de Drept, Universitatea din București (nota 10)

 • 2016 – Diplomă de licență în Drept (LL.B.), Facultatea de Drept, Universitatea din București (media 9,70)

 • 2012 – Diplomă de Bacalaureat (media 9,07)

 • 2012 –  Diplomă de absolvire a claselor IX-XII în cadrul Colegiului Național „Mihai Viteazul”, profil matematică-informatică (media 9,25)

Limbi străine
 • Română (limba maternă)

 • Engleză – principala limbă străină utilizată în activitatea profesională (cercetare juridică, redactare de documente, comunicare cu clienții și colegii avocați din străinătate etc.), evaluată cu C 1 de Centrul de Limbi Străine al Universității din București (2018)

 • Franceză (nivel începător)

Publicații
 

A. MONOGRAFII

 • „Pactul de opțiune în reglementarea noului Cod civil”, Ed. C.H. Beck, București, 2018;

 • „Nou și vechi în materia răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie”, Goldberg Publishing, Călărași, 2017.

B. STUDII, ARTICOLE DE SPECIALITATE

 • „Executarea silită a hotărârilor pronunțate în apel”, coautor, Revista Română de Executare Silită nr. 3/2019;

 • „Artiștii și organismele de gestiune colectivă”, în curs de publicare;

 • „Considerații asupra răspunderii civile delictuale pentru prejudiciile cauzate în cursul desfășurării unor activități sportive”, coautor, RRDP nr. 2/2019;

 • „Calificarea juridică și regimul juridic al cheltuielilor de judecată. O abordare riguroasă sau relaxată?”, revista Dreptul nr. 4/2019;

 • „(In)admisibilitatea recursului în perioada 17.07.2018 – 02.01.2019, în cererile evaluabile în bani de până la 1.000.000 lei, pornite înainte de 20.07.2017”, www.juridice.ro, 28 ianuarie 2019 și Revista Doctrină și Jurisprudență nr. 1/2019;

 • „Înalta Curte de Casație și Justiție față cu retroactivitatea. Studiu critic al Deciziei nr. 52/2018 a ICCJ – completurile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept”, coautor, www.juridice.ro, 19 septembrie 2018 și Revista Dreptul nr. 2/2019;

 • „Daune-interese ca expresie a executării prin echivalent. Daune-interese consecutive rezoluțiunii. Distincție. Momentul de început al termenului de prescripție”, www.juridice.ro, 11 aprilie 2018;

 • „Posibilitatea instanței învestite cu o cerere de reexaminare a modului de stabilire a taxei de timbru de a proceda la calificarea corectă a acțiunii”, www.juridice.ro, 25 aprilie 2017;

 • „Unele aspecte referitoare la titularul dreptului la brevet”, www.juridice.ro, 5 ianuarie 2016;

 • „Răspunderea civilă delictuală. Rearanjarea instituției”, www.juridice.ro, 3 decembrie 2015;

 • „Transportul rutier și transportul feroviar de mărfuri. Limitele legale ale răspunderii transportatorului pentru pierdere și avariere”, www.juridice.ro, 8 septembrie 2015.

C. VARIA

 • „Despre pregătirea administrativă a examenelor”, www.juridice.ro, 28 august 2019;

 • „Despre timp…”, www.juridice,ro, 24 decembrie 2016.

(+40) 741 128 821

str. Viitorului nr. 92, parter, sector 2, București

Official partner of

Linkedin-Download-PNG_edited.png
Facebook_logo_(square).png
Logo EBC cu slogan integrat.png