Drept administrativ. Drept fiscal

Contenciosul administrativ și fiscal este locul în care se rezolvă, cel mai adesea, disputele între persoanele fizice sau juridice și diversele instituții ori autorități publice sau asimilate. Practica mea acoperă problemele de orice natură în acest domeniu, de la momentul îndeplinirii procedurii prealabile și obținerii suspendării efectelor actului administrativ atacat, până la momentul pronunțării unei hotărâri definitive de către instanța de contencios.

Practică recentă:

•          Oferirea de asistență juridică și reprezentare în instanță pentru persoane fizice sau juridice în acțiuni vizând anularea actelor administrative, preponderent în materie fiscală, sau obligarea instituțiilor la emiterea unui act ori îndeplinirea unei operațiuni administrative;

•          Oferirea de asistență juridică și reprezentare în instanță pentru un confrate avocat în acțiuni vizând anularea unor acte emise de organele de conducere ale profesiei;

•          Oferirea de asistență juridică și reprezentare în instanță pentru persoane fizice în plângeri contravenționale îndreptate împotriva actelor emise de organismele specifice de control.

(+40) 741 128 821

str. Viitorului nr. 92, parter, sector 2, București

Official partner of

Linkedin-Download-PNG_edited.png
Facebook_logo_(square).png
Logo EBC cu slogan integrat.png